Uvek težimo ka višem i boljem! Nazovite nas na tel: 021/52-31-24

U pripremi

Generalni direktor i osnivač, prof. dr Marko Carić se od prvog dana poslovanja preduzeća zalaže za beskompromisno poštovanje nekoliko principa, kao što su: vrhunski kvalitet materijala i izvođenja radova, inovativna i funkcionalna arhitektonska rešenja i apsolutna sigurnost. Kada se na to doda da svi projekti poseduju dokumentaciju za izgradnju, a završeni objekti dozvole potrebne za uknjižbu, jasan rezultat je pozamašan broj zadovoljnih kupaca. Samim tim, obistinila se i direktorova vizija da će "NAJEVROPLJANIN" DOO poslovati po principu "dobar glas daleko se čuje".

Prepoznali smo Telep kao naselje koje se konstantno razvija i zbog toga smo se fokusirali na izgradnju objekata u tom delu grada. Doziran odnos urbanosti i tišine su svakako odlika Bulevara Patrijarha Pavla, koji istovremeno omogućuje odličnu povezanost sa ostalim delovima grada. Povećanje broja stanovnika Telepa je već prisutno, a u budućnosti će biti ispraćeno kreiranjem svih potrebnih sadržaja za život, te će odlazak u druge delove grada biti stvar izbora, a ne stvar potrebe.


objekti u pripremi:


Najevropljanin DOO

Poštovani kupci, stambeno-poslovni objekat koji pripremamo za izgradnju će se nalaziti na lokaciji Bulevar Patrijarha Pavla br. 19.

Više informacija o samom projektu možete dobiti na sledeće brojeve telefona:

+381 (0)21 523 124 i +381 (0)65 673 18 92