Uvek težimo ka višem i boljem! Nazovite nas na tel: 021/52-31-24

U pripremi

Generalni direktor i osnivač, prof. dr Marko Carić se od prvog dana poslovanja preduzeća zalaže za beskompromisno poštovanje nekoliko principa, kao što su: vrhunski kvalitet materijala i izvođenja radova, inovativna i funkcionalna arhitektonska rešenja i apsolutna sigurnost. Kada se na to doda da svi projekti poseduju dokumentaciju za izgradnju, a završeni objekti dozvole potrebne za uknjižbu, jasan rezultat je pozamašan broj zadovoljnih kupaca. Samim tim, obistinila se i direktorova vizija da će "NAJEVROPLJANIN" DOO poslovati po principu "dobar glas daleko se čuje".

Prepoznali smo Telep kao naselje koje se konstantno razvija i zbog toga smo se fokusirali na izgradnju objekata u tom delu grada. Doziran odnos urbanosti i tišine su svakako odlika Bulevara Patrijarha Pavla, koji istovremeno omogućuje odličnu povezanost sa ostalim delovima grada. Povećanje broja stanovnika Telepa je već prisutno, a u budućnosti će biti ispraćeno kreiranjem svih potrebnih sadržaja za život, te će odlazak u druge delove grada biti stvar izbora, a ne stvar potrebe.


objekti u pripremi: